Internetowa Liturgia Godzin


Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi,
Oto się z Maryi dziś Jezus rodzi;
Łaski przynosi, kto o nie prosi;
Odpuszcza grzechy, daje pociechy;
O Panie nasz święty, cud niepojęty!

Pamiętaj na dobroć! Co się to stało,
Żeś przyjął z Maryi, Bóg, ludzkie ciało?
Panna nosiła, Panna powiła,
Grzały pieluszki, czcili pastuszki,
Monarchy witali, gdy Cię poznali.

O Panie, Tyś z Ojca, Tyś światło z Boga,
Ubogiś i Twoja Matka uboga;
Te czynią kroki Boskie wyroki,
Aby stworzony człowiek korony
Dostąpił przez Ciebie i mieszkał w niebie.


Incipit: Pan z nieba i z łona Ojca przychodzi
Godzina: Godzina Czytań, Jutrznia i Nieszpory: Okres Narodzenia Pańskiego (obie części - przed i po Objawieniu Pańskim)
(zatwierdzone pieśni zastępujące hymny)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1351