Internetowa Liturgia Godzin


O Panie, który raczyłeś
Zamieszkać w łonie Dziewicy,
Niech cała ziemia Cię wielbi
W tej przedwieczornej godzinie.

Bo kiedy ciało przyjąłeś,
By stać się do nas podobnym,
Strudzeni, słabi i grzeszni
Znaleźli w Tobie otuchę.

Gdy dziś czekamy z ufnością
Na Twoje przyjście powtórne,
Umocnij w sercach człowieczych
Nadzieję, miłość i wiarę.

Niech Tobie, Słowo Przedwieczne,
I Ojcu z Duchem Najświętszym
Na zawsze będzie podzięka
Za dar Nowego Przymierza. Amen.


Incipit: O Panie, który raczyłeś
Godzina: Modlitwa popołudniowa: Adwent (przed 17 grudnia)

Modlitwa popołudniowa: Adwent (po 17 grudnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 132, 288
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 145, 295