Internetowa Liturgia Godzin


O Chryste, źródło czystości
I dawco siły w męczeństwie,
Nagradzasz świętych za cnoty,
Więc przez nich przyjmij te modły.

Sławimy dzisiaj z radością
Dziewicę pełną odwagi:
Za czystość serca i mękę
Podwójną cieszy się chwałą.

Przez mężne wiary wyznanie
Złożyła z życia ofiarę
I cierpiąc ciała katusze
Oddała ducha w Twe ręce.

Przykładem odtąd się stała,
Jak lęk zwyciężać należy
I gardzić świata ponętą,
By pełnię wiary osiągnąć.

Niech jej przyczyna za nami
Wyjedna Twe miłosierdzie,
Uwolni z grzesznych skłonności
I Twojej łasce nas podda.

O Synu Matki Dziewicy,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Majestat będzie i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.


Incipit: O Chryste, źródło czystości
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o jednym męczenniku - o dziewicy męczennicy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1138
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1144
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1610
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1490
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1502
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1532
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1660