Internetowa Liturgia Godzin


O Chryste, kwiecie czystości,
Wielbimy Ciebie pieśniami,
Bo dziś wsławiłeś dziewicę
Chwalebną palmą męczeństwa.

Roztropna, mężna i mądra,
Odważnie wiarę wyznała,
Dla Ciebie duszą niezłomną
Przyjęła ciała udrękę.

Bogata w dary Twej łaski,
Wzgardziła władcą ciemności,
By odrodzona cierpieniem
Posiadła wieczną nagrodę.

Przez jej zasługi prosimy,
Byś dał nam udział w jej szczęściu
I karmił nas owocami
Twej własnej męki na krzyżu.

O Synu Matki Dziewicy,
Niech Tobie z Ojcem i Duchem
Majestat będzie i chwała
Przez całą wieczność bez kresu. Amen.Incipit: O Chryste, kwiecie czystości
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o jednym męczenniku - o dziewicy męczennicy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1130
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1136
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1602
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1482
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1494
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1524
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1656