Internetowa Liturgia Godzin


O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
Wiernego sługę, któregoś uświęcił,
Niech nasze serca całe się otworzą
Na Twoje słowa:

"Niech przyjdzie do Mnie ten, kto utrudzony
I przytłoczony codziennym ciężarem,
Bo tylko we Mnie znajdzie pokrzepienie
Na dalszą drogę.

Niech krzyż swój weźmie i podąża za Mną
Po wąskiej ścieżce ofiarnej miłości,
A moje jarzmo słodkie jest i lekkie
Dla wiernych Ojcu".

Szczęśliwy człowiek, który to zrozumiał
I wszystko oddał, by posiąść zbawienie,
A jego życie było hymnem chwały
Dla Najwyższego.

Wielbimy Ciebie, pełen majestatu
Wcielony Boże i Bracie nas wszystkich,
I Twego Ojca z Duchem, który mieszka
W pokornych duszach. Amen.Incipit: O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o świętych mężczyznach - o jednym świętym mężczyźnie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1217
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1219
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1693
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1562
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1574
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1604
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1706