Internetowa Liturgia Godzin


Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
I swoim blaskiem, jaśniejszym od słońca,
Przenika z mocą umysły i serca
Szlachetnych mędrców.

Największe trudy dalekiej wędrówki
Wśród mroźnych nocy i skwaru południa
Nie mogły wstrzymać spragnionych odkrycia
Tajemnej prawdy.

A kiedy doszli do kresu swej drogi,
Znaleźli Dziecię zrodzone w ubóstwie;
Pokorną wiarą, silniejszą niż rozum,
Poznali Pana.

Gdy ich nadzieja spełniła się wreszcie,
Wyznali Boga w postaci człowieka;
Upadli przed Nim i pełni radości
Złożyli dary.

Dla Boga Stwórcy: obłoki kadzidła,
Dla Króla istnień: złociste klejnoty,
Ludzkiemu ciału, co umrze na krzyżu:
Pachnąca mirra.

Wielbimy Ciebie, przedwieczna Mądrości,
I Twego Ojca, i Ducha Świętego;
Niech gwiazda wiary prowadzi nas wszystkich
Ku Tobie, Jezu. Amen.Incipit: Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
Godzina: Godzina Czytań: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)

Godzina Czytań: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
06.01. - uroczystość Objawienia Pańskiego
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 481, 489
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 482, 492
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 206