Internetowa Liturgia Godzin


Niech śpiewa niebo z radością,
A ziemia hymnem odpowie
I Apostołów wysławia
Obrzędem pełnym wesela.

O światła ziemi prawdziwe,
Co świat osądzać będziecie,
Pokornym sercem błagamy:
Przyjmijcie nasze modlitwy.

Możecie słowem otworzyć
Lub zamknąć niebios podwoje,
Zechciejcie nas wyswobodzić
Z ciążących więzów przewiny.

Rozkazom waszym podlega
Wszelkie cierpienie i zdrowie:
Uleczcie słabych z niemocy
I cnotom wzrastać pomóżcie.

A kiedy Chrystus powróci,
By sądzić ludzkie sumienia,
Niech nas dopuści łaskawie
Do społeczności zbawionych.

Niech będzie Bóg uwielbiony
Za dar waszego świadectwa,
Bo z waszych ust Ewangelia
Wierzącym niebo otwiera. Amen.


Incipit: Niech śpiewa niebo z radością
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o Apostołach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1098
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1108
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1569
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1454
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1466
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1496
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1633