Internetowa Liturgia Godzin


Męczenniku, któryś poszedł
Śladem Słowa Wcielonego,
Zwyciężyłeś swoich wrogów
I radujesz się wiecznością.

Mocą daną ci przez Pana
Obmyj nasze serca z grzechów,
Oddal gorycz zniechęcenia
I powstrzymaj zło grożące.

Już opadły z ciebie więzy
Krępujące twoje ciało;
Spraw, niech miłość Chrystusowa
Z kajdan świata nas wyzwoli.

Chwała Ojcu i Synowi
Z Duchem, dawcą pocieszenia;
Wieczna cześć niech będzie Bogu,
Który cię nagrodził w niebie. Amen.


Incipit: Męczenniku, któryś poszedł
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o jednym męczenniku - o męczenniku
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1137
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1143
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1610
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1489
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1501
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1531
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1659