Internetowa Liturgia Godzin


Maryjo, która z miłością
Słuchasz modlitwy człowieczej,
Pokornie Ciebie prosimy:
Przybądź i z nami pozostań.

O przyjdź, gdy grzech nas przygniata
Swoim straszliwym brzemieniem;
Rozerwij ciężkie kajdany
Zniewalające sumienia.

O przybądź, kiedy doczesność
Szczęścia pozorem przywabia,
By duch nie zboczył ze ścieżki,
Która prowadzi do nieba.

Od złej przygody zachowaj
Słabych tej ziemi pielgrzymów;
Napełnij życie pokojem,
Zanim zabłyśnie nam wieczność.

W godzinie śmierci, o Pani,
Udziel nam swojej otuchy
I Ty nas wprowadź do raju,
Byśmy tam Boga ujrzeli.

Wielbimy Ojca i Ducha
Z Synem, któregoś zrodziła,
Gdyż On Cię szatą ozdobił
Pełni świętości i łaski. Amen.


Incipit: Maryjo, która z miłością
Godzina: I Nieszpory: Teksty wspólne
o Najświętszej Maryi Pannie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1063
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1075
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1530
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1406
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1418
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1448
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1601