Internetowa Liturgia Godzin


Królu chwalebny wyznawców
I męczenników nagrodo,
Tym, którzy Ciebie wybrali,
Otwierasz niebios podwoje.

Boże, wysłuchaj łaskawie
Modlitwy pełnej pokory:
Odpuść nam zło popełnione,
Gdy męczenników sławimy.

Mocnych wywyższasz przez mękę,
Dla słabych masz miłosierdzie;
Racz nasze winy zapomnieć
I obdarz nas przebaczeniem.

Tobie, łaskawy nasz Ojcze,
W jedności z Synem i Duchem,
Chwała, majestat, podzięka
Niech będzie teraz i zawsze. Amen.Incipit: Królu chwalebny wyznawców
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o wielu męczennikach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1108
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1116
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1578
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1462
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1474
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1504
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1642