Internetowa Liturgia Godzin


Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Świętych pasterzy Twojego Kościoła,
Ciebie samego, Najwyższy Kapłanie,
Wielbimy pieśnią.

Tyś ich obdarzył mocą swego Ducha,
Aby ojcami dla wielu się stali,
Własnym przykładem i Boską nauką
Wskazując drogę.

Nic nie zdołało zachwiać ich pewności
Wobec Twej prawdy i Twoich obietnic,
Skoro żywili niezłomną nadzieję
Przyszłego szczęścia.

Kiedy ich życie kres swój osiągnęło,
Pełne zasługi i pracy dla Ciebie,
Dałeś im pokój w niebiańskiej ojczyźnie
Wśród swych wybranych.

Tobie, o Panie, Królu nad królami,
Cześć i majestat niech będzie na wieki;
Całe stworzenie niech śpiewa radośnie
Ku Twojej chwale. Amen.Incipit: Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o pasterzach - o wielu pasterzach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1155
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1158
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1627
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1504
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1516
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1546
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1673