Internetowa Liturgia Godzin


Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie,
Gwiazda nowego imienia?
Mędrcy wołają: "Ciesz się, narodzie,
To gwiazda twego zbawienia".
Biegną królowie za jej promieniem,
A za królami tłum ludu;
Bo im ta gwiazda świeci zbawieniem,
Bo im zwiastuje cud cudu.

Ten, co nam później miał być przykładem
W miłości i poświęceniu,
Dziś niezgłębionych wyroków śladem
Zrodzon w nędzy, poniżeniu.
W garstce barłogu skrył świętą głowę,
Palmę światłości męczeństwa,
Co światu życie miała dać nowe,
Nad błędem odnieść zwycięstwa.

Panie, ta gwiazda, co mędrców wiodła
Do Chrystusowej kołyski,
Niech nas do Twego prowadzi źródła,
Światowe przyćmi połyski.
Do ostatniego życia zaniku
Boskiego światła udziela,
Byśmy tam zaszli po jej promyku
Do świętych stóp Zbawiciela. Amen.


Incipit: Jakaż to gwiazda świeci na wschodzie
Godzina: Modlitwa popołudniowa: Okres Narodzenia Pańskiego (po Objawieniu Pańskim)
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 486