Internetowa Liturgia Godzin


Jak gwiazda poranna jaśnieje
Wspomnienie człowieka świętego,
Któregoś uczynił, o Chryste,
Filarem Twojego Kościoła.

Gdy poszedł za Tobą z radością
I wszystko opuścił dla Ciebie,
Nazwałeś go nowym imieniem
Wyrytym na białym kamyku.

Odziałeś go szatą zbawienia
Za wierność pierwotnej miłości
I dałeś spożywać owoce
Rosnące na drzewie żywota.

Przez niego wskazałeś nam drogę
Wiodącą do Twego królestwa
I grzesznych natchnąłeś nadzieją,
Że Ty się zmiłujesz nad nimi.

Z pokorą wielbimy Cię, Panie,
Bo sam jesteś pełnią świętości
I z Ojcem, i Duchem królujesz
Na tronie swej chwały odwiecznej. Amen.


Incipit: Jak gwiazda poranna jaśnieje
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o świętych mężczyznach - o jednym świętym mężczyźnie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1228
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1230
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1704
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1573
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1585
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1615
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1707