Internetowa Liturgia Godzin


Gdy słońce gaśnie na niebie
I ciemna noc się przybliża,
Wielbimy Boga wspomnieniem
Wiernego sługi Chrystusa.

Czysty, posłuszny, ubogi
Poszedł radośnie za Mistrzem,
Który go znakiem uczynił
Swojej świętości i łaski.

Nauczał wszystkich przykładem
Własnego życia w ukryciu,
Znoszonym mężnie cierpieniem,
Pokorną braci miłością.

Dzisiaj ogląda już Pana
W Jego wieczystym królestwie,
Swoją modlitwą nas wiedzie
W drodze do ziemi obietnic.

Niech Bogu w Trójcy Jednemu
Na zawsze będzie podzięka,
Gdyż On nam iść dopomaga
Za Ewangelii wezwaniem. Amen.


Incipit: Gdy słońce gaśnie na niebie
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o zakonnikach - o zakonniku
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1267
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1268
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1743
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1612
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1624
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1654
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1730