Internetowa Liturgia Godzin


Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy,
Mądrego ojca, mężnego wyznawcę,
Który już posiadł wesele i szczęście
W królestwie Bożym.

Kiedy zasiadał na tronie Piotrowym,
Owczarni Pańskiej był mistrzem i wodzem;
Wiernym otwierał kluczami Chrystusa
Podwoje niebios.

Teraz więc prośmy, by jego modlitwa
Obmyła z winy skruszonych grzeszników;
On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa
Ku szczytom nieba.

Bogu samemu niech będzie na wieki
Najwyższa chwała i cześć nieskończona,
On bowiem rządzi przez swoje wyroki
Losami świata. Amen.


Incipit: Dzisiaj sławimy pasterza bez skazy
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o pasterzach - o papieżu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1169
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1171
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1642
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1516
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1528
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1558
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1676