Internetowa Liturgia Godzin


Chwała wam, Apostołowie,
Na dwunastu tronach w niebie;
Sam was Jezus przygotował
I na krańce posłał świata.

Z was, kamieni drogocennych,
On uczynił fundamenty,
Aby na nich wznieść swe Miasto,
Gdzie Baranek jest światłością.

Cały Kościół was wysławia,
Zaślubiony Chrystusowi,
Wdzięczny wam za nauczanie
I za waszej krwi ofiarę.

Kiedy świat dobiegnie kresu,
Odkupiciel przyjdzie w chwale;
Otoczony waszym gronem
Będzie sądził ludzkie czyny.

Więc już teraz was prosimy:
Umocnijcie nas modlitwą,
By zasiane przez was ziarno
Wieczny plon wydało w niebie.

Cześć niech będzie Chrystusowi,
Który wybrał was na posłów
Miłosierdzia swego Ojca
I napełnił Duchem Świętym. Amen.Incipit: Chwała wam, Apostołowie
Godzina: Godzina Czytań: Teksty wspólne
o Apostołach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1091
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1101
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1565
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1447
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1459
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1489
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1627