Internetowa Liturgia Godzin


Chrystus z nieba jest posłany
Jako podwalina
I węgielny kamień gmachu
Bożego Kościoła;
Syjon wierząc weń niezłomnie
Przyjął Go z weselem.

Całe miasto miłe Panu,
Które On uświęca,
Pełne hymnów uwielbienia
I pieśni radosnych,
Boga w Trójcy Jedynego
Głosi wciąż gorliwie.

Wejdź do tej świątyni, Boże,
Gdy wzywamy Ciebie;
W swej dobroci przyjmij hołdy
Pokornej modlitwy;
Nieustannie zlewaj na nas
Strumień swojej łaski.

Przychodzimy tu ufając,
Że wysłuchasz prośby;
Wszystkim, czego nam udzielisz,
Będziemy się cieszyć
Razem z wybranymi w raju,
Który nam otworzysz.

Ojcu z Synem oraz Duchem,
Bogu Najwyższemu,
Cześć i chwała niechaj będzie
I teraz, i zawsze,
Bo uczynił nas przybytkiem
Swojej obecności. Amen.


Incipit: Chrystus z nieba jest posłany
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
na poświęcenie kościoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1053
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1065
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1520
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1397
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1409
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1439
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1592