Internetowa Liturgia Godzin


Chryste, wszechświata Stwórco i Zbawienie,
Władco niebiosów, ziemi oraz morza,
Kiedy sławimy hymnem Twoją chwałę,
Przebacz nam winy!

W kruchych naczyniach skrywasz swe klejnoty:
Słabe niewiasty darzysz wielką mocą,
Aby skromnością mogły świat zwyciężyć
Dzięki Twej łasce.

Dajesz im ufność, że posiądą w niebie
Wieniec nagrody wysłużony w trudzie;
Tam już w pokoju będą się radować
Twoim królestwem.

Cześć i majestat Ojcu wszechmocnemu,
Chwała Synowi razem z Duchem Świętym,
Który zapala płomień swej miłości
W sercach pokornych. Amen.


Incipit: Chryste, wszechświata Stwórco i Zbawienie
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o świętych kobietach - o wielu świętych kobietach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1256
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1257
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1732
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1601
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1613
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1643
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1725