Internetowa Liturgia Godzin


Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym,
Przychodzisz do nas jako światło życia;
Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych,
Bramą zbawienia.

Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami
Anielskich chórów, które wielbią Ojca,
Nam zaś zwiastują odnowę i pokój
Pełen wesela.

Synu Przeczystej Dziewicy i Matki,
Spoczywasz w żłobie mimo swej wszechmocy;
Spraw, by na świecie uznano Twą władzę,
Jezu najmilszy.

Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom,
A jako człowiek jednym z nas się stałeś;
Oświeć umysły i serca pociągnij
Więzią miłości.

Razem z głosami anielskich zastępów
Radosnym hymnem wysławiamy Boga:
Chwała niech będzie i Tobie, i Ojcu
Z Duchem miłości. Amen.Incipit: Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym
Godzina: Godzina Czytań: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)

Godzina Czytań: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)
25.12. - uroczystość Narodzenia Pańskiego
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 347, 355
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 351, 361
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 135