Internetowa Liturgia Godzin


Brama wszelkiej łaski pełna
Otworzyła się przed Królem,
A gdy Chrystus przez nią przeszedł,
Znów zamknęła się na zawsze.

Syn Jedyny Najwyższego,
Stwórca świata, Mocarz wielki,
I Kościoła Oblubieniec
Stał się Dzieckiem czystej Matki.

On jest chlubą Rodzicielki,
A nadzieją wieczną dla nas;
Jak biblijny kamień z góry
Przyszedł świat obdarzyć łaską.

Niech się cieszy każdy człowiek,
Dzisiaj bowiem Zbawca ludzi
Przybył światu na ratunek,
By odkupić tych, co stworzył.

Chwała, cześć i uwielbienie
Chrystusowi, Słowu Ojca,
Zrodzonemu przez Dziewicę,
Która z Ducha Go poczęła. Amen.


Incipit: Brama wszelkiej łaski pełna
Godzina: Jutrznia: Okres Narodzenia Pańskiego (do Objawienia Pańskiego)
01.01. - uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 429
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 432
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 177