Internetowa Liturgia Godzin


Boże, najwyższa nagrodo
I szczęście Twych bojowników,
Skrusz naszych grzechów kajdany,
Gdy męczennika sławimy.

Przyznał się mężnie do wiary,
Co w jego sercu płonęła,
Kiedy zaś krew swoją przelał,
Podobny stał się do Mistrza.

Niczym dlań były rozkosze
I złudne świata radości;
Idąc odważnie na mękę,
Otrzymał wieczną zapłatę.

Jego modlitwa za nami
Niech to wyjedna u Ciebie,
Abyś nas w niebie obdarzył
Weselem swoich wybranych.

Tobie, wszechmocny nasz Panie,
Coś w Trójcy jednym jest Bogiem,
Cześć, uwielbienie i chwała
Niech będzie teraz i zawsze. Amen.


Incipit: Boże, najwyższa nagrodo
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o jednym męczenniku - o męczenniku
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1143
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1148
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1616
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1494
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1506
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1536
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1664