Internetowa Liturgia Godzin


Boże wieczny, Boże żywy,
Odkupicielu prawdziwy,
Wysłuchaj nasz głos płaczliwy.

Któryś jest na wysokości,
Schyl nieba, użycz litości,
Spuść się w nasze głębokości.

Przyjdź co rychlej, Miłosierny!
O Boże, człowiek mizerny
Ciebie czeka, Tobie wierny.

Obejdź się z nami łaskawie,
Zmiłuj się po nagłej sprawie,
Racz przyjść ku Twej wiecznej sławie.


Incipit: Boże wieczny, Boże żywy
Godzina: Godzina Czytań, Jutrznia i Nieszpory: Adwent (obie części - przed i po 17 grudnia)
(zatwierdzone pieśni zastępujące hymny)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1347