Internetowa Liturgia Godzin


Boże pokoju i łaski,
Wesela, szczęścia i prawdy,
Tylko Ty sam jesteś światłem
Każdego serca ludzkiego.

Mimo że mrok nas otacza
I łudzi świat pozorami,
W Twojej jasności idziemy
Do bramy życia wiecznego.

Tę, którą dziś wspominamy,
Powiodłeś drogą cierpienia,
Aby ukazać w jej męce
Potęgę swojej miłości.

Pełna radosnej nadziei
I wiary w Ciebie, Wszechmocny,
Śmiercią wyznała przed ludźmi,
Że jesteś dobrem najwyższym.

Bądź pochwalony na wieki,
Jedyny w Trójcy Najświętszej,
Panie, co dajesz odwagę
W ostatniej próbie wierności. Amen.


Incipit: Boże pokoju i łaski
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o jednym męczenniku - o kobiecie męczennicy
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1139
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1144
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1611
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1491
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1503
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1533
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1661