Internetowa Liturgia Godzin


Błogosławiony ubogi w duchu,
Bo już posiada królestwo niebios;
Błogosławiony, co swymi łzami
Zasłużył sobie na pocieszenie.

Błogosławiony pokorny człowiek,
Którego dusza szukała ciszy;
Błogosławiony, co walczył mężnie
O sprawiedliwość, bo ją otrzymał.

Błogosławiony służący braciom
Przez czułą dobroć i miłosierdzie;
Błogosławiony czystego serca,
Albowiem teraz ogląda Boga.

Błogosławiony szerzący pokój,
Bo synem Bożym nazwany został;
Błogosławiony prześladowany
Za swoją wiarę i miłość Pana.

Błogosławiony Twój uczeń, Jezu,
Którego pamięć sławimy dzisiaj;
Jego modlitwa niech nam pomoże
Wypełniać wolę naszego Ojca.

Błogosławieństwo i cześć na wieki
Niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem;
Błogosławiona Najświętsza Trójca,
Przeczyste źródło doskonałości. Amen.


Incipit: Błogosławiony ubogi w duchu
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o świętych mężczyznach - o jednym świętym mężczyźnie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1234
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1235
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1710
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1578
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1590
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1620
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1712