Internetowa Liturgia Godzin


Błogosławione serca, które płoną
Miłością Boga i Jego przykazań;
Błogosławione oczy, które widzą
Majestat Stwórcy i marność stworzenia.

Błogosławione ręce, które sieją
Zbawienne ziarno Nowiny Chrystusa;
Błogosławione dłonie namaszczone,
Co leczą rany balsamem pokoju.

Błogosławione usta pełne wiary,
Głoszące prawdę o Słowie Wcielonym;
Błogosławione stopy, co szukają
Zbłąkanych owiec wśród cierni pustkowia.

Błogosławieni, którzy własne życie
Złożyli w darze dla dobra Kościoła;
Błogosławieni słudzy odkupienia,
Pasterze ludu Nowego Przymierza.

Błogosławiony jesteś ponad wszystko,
Jedyny Boże na tronie swej chwały,
Panie wszechświata: Ojcze z Twoim Synem
I Duchem Świętym pociechy i łaski. Amen.


Incipit: Błogosławione serca, które płoną
Godzina: I i II Nieszpory: Teksty wspólne
o pasterzach - o wielu pasterzach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1177
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1179
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1649
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1524
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1536
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1566
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1683