Internetowa Liturgia Godzin


Błogosławiona Maryjo,
Przyjmij w swe łono dziewicze
Słowo przez Ojca zrodzone,
Słowo naszego zbawienia.

Cień Wszechmocnego Cię okrył,
Duch życiodajny napełnił,
Abyś nosiła Chrystusa
Ojcu równego we wszystkim.

Bramo Bożego przybytku,
Łaską wybrania zamknięta,
Tylko samemu Królowi
Święte podwoje otwarłaś.

Ten, co się zrodził przed zorzą,
Głosem proroków wieszczony,
Kiedy Go anioł zwiastował,
Przyszedł przez Ciebie na ziemię.

Cieszą się chóry niebiańskie,
Radość ogarnia narody:
Oto Najwyższy przychodzi,
Aby ratować ginących.

Chryste, nasz Królu łagodny,
Synu przeczystej Dziewicy,
Tobie i Ojcu wraz z Duchem
Chwała niech będzie na wieki. Amen.


Incipit: Błogosławiona Maryjo
Godzina: Nieszpory: Adwent (po 17 grudnia)
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 281
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 288
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 104