Internetowa Liturgia Godzin


Betlejem, miasto szczęśliwe,
Gwiazda nad tobą zabłysła,
Zwiastując przyjście Mesjasza,
Który nas wszystkich odkupi.

Betlejem, miasto cierpienia,
Łez i rozpaczy matczynej,
Bo w tobie dzieci niewinne
Zazdrość królewska zgładziła.

Betlejem, nie płacz już więcej,
Spojrzyj na chwałę twych synów,
Gdyż w białe szaty odziani
Idą w orszaku Baranka.

Śpiewajmy hymn uwielbienia
Słowu, co mieszka wśród ludzi
I włada losem człowieka
Z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen.


Incipit: Betlejem, miasto szczęśliwe
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Grudzień
28.12. - święto świętych Młodzianków, męczenników
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1019
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1029
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1579