Internetowa Liturgia Godzin


Bądź pochwalony, Najwyższy,
Za Twoją dobroć dla ludzi,
Których prowadzisz ku sobie
Drogami wiernej miłości.

Dajesz im spokój mądrości,
Napełniasz serca weselem,
Sprawiasz, że zawsze roztropni,
Umieją pomóc swym bliźnim.

Kiedy doświadczasz wybranych
I doskonalisz cierpieniem,
W Tobie znajdują otuchę
Radośnie pełniąc Twą wolę.

Słońce już wzeszło na niebie
I nowy dzień się zaczyna,
Obudź w nas, Boże, pragnienie,
By pójść za świętych przykładem.

Tobie, coś wielu powołał
Do oglądania Twej chwały,
Cześć i podzięka niech będzie,
Jedyny w Trójcy Najświętszej. Amen.


Incipit: Bądź pochwalony, Najwyższy
Godzina: Jutrznia: Teksty wspólne
o świętych mężczyznach - o wielu świętych mężczyznach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1229
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1230
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1705
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1573
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1585
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1615
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1708