Internetowa Liturgia Godzin


Andrzeju, niegdyś rybaku,
A teraz dusz apostole,
Niech twoja sieć nas wyłowi
Z burzliwych świata odmętów.

O bracie Piotra rodzony
I równy w śmierci sposobie,
Jesteście bardziej złączeni
Przez krzyż niż łono matczyne.

O krwi wspólnoto czcigodna,
O jednakowa nagrodo!
Synami stali się krzyża
Kościoła pierwsi ojcowie.

Przywiodłeś brata do Mistrza,
Bo rozpoznałeś w Nim życie,
I dla nas bądź przewodnikiem
Na błogiej drodze zbawienia.

Wezwany byłeś przez Pana,
By z Piotrem głosić Nowinę,
Więc dziś daj wszystkim Kościołom
W Piotrowej zejść się owczarni.

Tak blisko jesteś Chrystusa,
Dopomóż przeto nam zdążać
Do tej ojczyzny, gdzie Bogu
Będziemy śpiewać z radością. Amen.


Incipit: Andrzeju, niegdyś rybaku
Godzina: Jutrznia: Teksty własne - Listopad
30.11. - święto św. Andrzeja, Apostoła
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 956
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 962
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1386
Skrócona LG (Pallottinum 1991), s. 1555