Internetowa Liturgia Godzin


Jeżeli poniższa pieśń jest śpiewana, należy wykonać wszystkie Alleluja, tak jak to podano. W recytacji wystarczy mówić Alleluja tylko na początku i końcu każdej strofy.

Pieśń (Ap 19, 1c-2a. 5b. 7)
Gody Baranka

Alleluja.
Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *
(W. Alleluja)
bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *
(W. Alleluja)
którzy się Go boicie, wielcy i mali.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *
(W. Alleluja)
weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Bo nadeszły gody Baranka, *
(W. Alleluja)
a Jego Małżonka się przystroiła.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, *
(W. Alleluja)
i Duchowi Świętemu.
W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
(W. Alleluja)
i na wieki wieków. Amen.
W. Alleluja (alleluja).


Tekst: Ap 19, 1c-2a. 5b. 7
Tytuł: Gody Baranka
Incipit: Alleluja. Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 602, 687, 770, 855, 1036, 1060
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 603, 771, 1050, 1072
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 417, 812, 856, 1042, 1504, 1527
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 509, 577, 805, 1382, 1403
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 459, 533, 761, 1013, 1309, 1394, 1415
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 589, 817, 1205, 1424, 1445
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 652, 675, 734, 961, 1525, 1588, 1598

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum