Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (1 P 2, 21-24)
Dobrowolna męka Chrystusa, Sługi Bożego

Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił, *
abyście szli za Nim Jego śladami.
On grzechu nie popełnił, *
a w Jego ustach nie było podstępu.
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, †
kiedy cierpiał, nie groził, *
lecz oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
On sam, w swoim ciele, *
poniósł nasze winy na drzewo,
Abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, *
a żyli dla sprawiedliwości.
Krwią ran Jego *
zostaliście uzdrowieni.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: 1 P 2, 21-24
Tytuł: Dobrowolna męka Chrystusa, Sługi Bożego
Incipit: Chrystus cierpiał za was i wzór wam zostawił
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1105, 1126
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1115
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 855, 948, 1042, 1131, 1576, 1599
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1461, 148
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1473, 1492
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1503, 1522
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 734, 846, 961, 1070, 1640

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum