Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Hbr 5, 5. 7-9)
Chrystus Arcykapłan

Chrystus nie sam siebie okrył sławą *
przez to, że stał się arcykapłanem.
Ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego: *
"Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził".
Za dni ciała swego, *
z głośnym wołaniem i płaczem
Zanosił On gorące prośby i błagania *
do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci,
I został wysłuchany *
dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, *
nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, †
stał się sprawcą wiecznego zbawienia *
dla wszystkich, którzy Go słuchają.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Hbr 5, 5. 7-9
Tytuł: Chrystus Arcykapłan
Incipit: Chrystus nie sam siebie okrył sławą
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 673, 847
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 933, 1118
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 674, 904
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 630, 860
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 686, 916
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 831, 1055

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum