Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Ez 36, 24-28)
Bóg swój lud odnowi
Będą oni Jego ludem, a On będzie "Bogiem z nimi" (Ap 21, 3)

Wezmę was spośród ludów, †
zgromadzę was ze wszystkich krajów *
i przywiodę z powrotem do waszej ziemi.
Pokropię was czystą wodą, *
i staniecie się czyści.
Obmyję was z wszelkiej nieczystości *
i z waszego bałwochwalstwa.
Dam wam serce nowe *
i nowego ducha tchnę w wasze wnętrze.
Wyjmę z was serce kamienne *
i dam wam serce z ciała.
Tchnę w was mojego Ducha *
i sprawię, że będziecie żyć według mych nakazów,
Że będziecie przestrzegać przykazań *
i postępować zgodnie z nimi.
Wtedy zamieszkacie w kraju, *
który dałem waszym przodkom,
I będziecie moim ludem, *
Ja zaś będę Bogiem waszym.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ez 36, 24-28
Tytuł: Bóg swój lud odnowi
Incipit: Wezmę was spośród ludów
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 918
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 924
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1199, 1788
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1007
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 963
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1019
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1159

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum