Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 66, 10-14a)
Pociecha i radość Jerozolimy
Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką (Ga 4, 26)

Radujcie się razem z Jerozolimą, *
weselcie się z jej powodu wszyscy, którzy ją miłujecie!
Bardzo się z nią cieszcie wszyscy, *
którzyście smucili się nad nią;
Abyście mogli ssać aż do nasycenia *
z jej piersi wezbranej pociechą;
Abyście z rozkoszą pili mleko *
z jej piersi pełnej chwały.
Tak bowiem Pan mówi: †
"Oto skieruję ku niej pokój jak rzekę *
i jak strumień wezbrany chwałę narodów.
Będziecie jak niemowlęta na rękach noszone *
i pieszczone na kolanach.
Bo jak kogo własna matka pociesza, †
tak Ja was pocieszę *
i w Jerozolimie doznacie pocieszenia".
Na ten widok rozraduje się wasze serce, *
a wasze kości ożyją jak wiosenna trawa.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 66, 10-14a
Tytuł: Pociecha i radość Jerozolimy
Incipit: Radujcie się razem z Jerozolimą
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 895, 1325
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 900, 1325
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1174, 1796
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 976, 1668
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 932
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 988
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1123

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum