Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 40, 10-17)
Dobroć i wielkość Boga
Oto przyjdę niebawem, a moja nagroda jest ze mną (Ap 22, 12)

Oto Pan Bóg przychodzi z mocą *
i Jego ramię dzierży władzę.
Oto z Nim idzie Jego nagroda, *
a przed Nim Jego zapłata.
Podobny jest do pasterza pasącego swe stado, *
który je gromadzi swoim ramieniem,
Jagnięta nosi na swej piersi, *
owce karmiące prowadzi łagodnie.
Któż swoją garścią zmierzył morskie wody *
i piędzią wymierzył niebiosa?
Kto zawarł całą ziemię w miarce, †
kto ciężar gór zbadał na wadze *
i pagórki na szalach?
Któż zdołał przeniknąć ducha Pana, *
kto jako doradca dawał Mu wskazania?
Do kogo On się zwracał o radę i światło, *
aby Go pouczył o ścieżkach prawa,
Żeby udzielił Mu wiedzy *
i drogę roztropności ukazał?
Oto narody są jak kropla wody u wiadra, †
uważa się je za pyłek na szali, *
a wyspy ważą tyle, co ziarnko prochu.
Lasów Libanu nie starczy na paliwo *
ani jego zwierzyny na całopalenie.
Niczym są przed Nim wszystkie ludy *
i znaczą dla Niego tyle, co nicość i pustka.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 40, 10-17
Tytuł: Dobroć i wielkość Boga
Incipit: Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 811, 1315
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 814, 1315
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1085
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 861
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 817
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 873
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1015

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum