Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 9, 1-6)
Nadejdzie Książę pokoju
Nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co siedzą w mroku śmierci (por. Łk 1, 78. 79)

Naród kroczący w ciemnościach *
ujrzał jasność wielką.
Nad mieszkańcami krainy mroków *
światło zabłysło.
Tyś pomnożył ich radość, *
zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą, †
jak się weselą we żniwa, *
jak się cieszą przy podziale łupu.
Bo skruszyłeś jego ciężkie jarzmo, *
drąg na jego ramieniu
I rózgę jego ciemiężcy *
jak w dniu porażki Madianitów.
Bo każdy but pieszego żołnierza, †
każdy płaszcz krwią zbroczony *
będą w ogień wrzucone na pastwę płomieni.
Bo Dziecię się nam narodziło, †
Syn został nam dany, *
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: †
"Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, *
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju".
Wielkie będzie Jego panowanie †
w bezgranicznym pokoju *
na tronie Dawida i nad Jego królestwem,
Które On utwierdzi i umocni †
prawem i sprawiedliwością, *
odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów *
tego dokona.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 9, 1-6
Tytuł: Nadejdzie Książę pokoju
Incipit: Naród kroczący w ciemnościach
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1794
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1666

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum