Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Iz 2, 2-3)
Wszystkie narody przyjdą do Pańskiego domu
Królowie ziemi wniosą swój przepych do świętego miasta Jeruzalem (por. Ap 21, 24)

Stanie się na końcu czasów, *
że góra świątyni Pańskiej
Mocno osiądzie na górskich szczytach *
i ponad pagórki się wzniesie.
Nadciągną do niej wszystkie narody, *
liczne plemiona pójdą wołając:
"Chodźcie, wejdźmy na górę Pana, *
do świątyni Boga Jakuba!
Niech On nas pouczy o swoich drogach, *
byśmy kroczyli Jego ścieżkami,
Bo Prawo wyjdzie ze Syjonu *
i z Jeruzalem słowo Pana".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Iz 2, 2-3
Tytuł: Wszystkie narody przyjdą do Pańskiego domu
Incipit: Stanie się na końcu czasów
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 1332
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 1332
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1798
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 1671
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 1681

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum