Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Tb 13, 8-11. 13-16a Wulg)
Dziękczynienie za wyzwolenie narodu
Ukazał mi anioł Miasto Święte, Jeruzalem... mające chwałę Boga (Ap 21, 10-11)

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani, *
wychwalajcie Go i obchodźcie dni wesela.
Jeruzalem, miasto święte, †
Pan zesłał karę za czyny twoich synów, *
lecz się zmiłuje nad potomstwem sprawiedliwych.
Godnie więc wysławiaj Pana *
i chwal Króla wieków,
Aby z radością odbudował w tobie swój przybytek *
i przez ciebie napełnił jeńców weselem;
Aby w tobie okazał miłość nieszczęśliwym *
we wszystkich pokoleniach na wieki.
Potężne światło zabłyśnie aż po krańce ziemi; *
przybędą do ciebie z daleka liczne narody
I mieszkańcy stron odległych *
do twego świętego imienia.
W swych rękach przyniosą dary *
dla Króla niebios.
Z pokolenia na pokolenie będą ci oddawać chwałę, *
a twe imię "Wybrana" utrwali się w przyszłych pokoleniach.
Wesel się, Jeruzalem, z synów sprawiedliwych, †
bo wszyscy będą zgromadzeni *
i będą wysławiać Pana wieków.
Szczęśliwi, którzy cię miłują, *
szczęśliwi, którzy się cieszą z twojego pokoju.
Błogosław, duszo moja, Pana, †
bo wybawił swoje miasto Jeruzalem *
ze wszystkich jego ucisków.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Tb 13, 8-11. 13-16a (Wulg)
Tytuł: Dziękczynienie za wyzwolenie narodu
Incipit: Błogosławcie Pana, wszyscy Jego wybrani
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 907, 1331
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 913, 1331
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1187, 1797
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 992, 167
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 948, 1680
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1004
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1141

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum