Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (1 Krn 29, 10-13)
Bogu samemu cześć i chwała
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa (Ef 1, 3)

Bądź błogosławiony po wszystkie wieki, *
Panie, Boże ojca naszego Izraela.
Twoja jest wielkość, moc i sława, *
majestat i chwała,
Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi, *
Twoje jest, Panie.
Władza królewska należy do Ciebie, *
i nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą, *
a Ty panujesz nad wszystkim.
W Twojej ręce spoczywa moc i siła, *
Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko.
Teraz więc, nasz Boże, dzięki Ci składamy *
i wysławiamy chwalebne imię Twoje.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: 1 Krn 29, 10-13
Tytuł: Bogu samemu cześć i chwała
Incipit: Bądź błogosławiony po wszystkie wieki
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 608
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 608
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 862
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 584
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 540, 1672
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 596
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 743

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum