Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Pwt 32, 1-12)
Dobrodziejstwa Boże dla narodu wybranego
Ileż razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, Jeruzalem, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła (Mt 23, 37)

Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, *
słuchaj, ziemio, głosu mojego.
Jak deszcz niech spływa moje pouczenie, *
jak rosa niech pada me słowo,
Jak deszcz rzęsisty na zieleń, *
jak deszcz życiodajny na trawę!
Oto będę głosić imię Pana; *
uznajcie wielkość naszego Boga!
On jest Opoką, a Jego dzieło doskonałe, *
wszystkie Jego drogi są słuszne.
On jest Bogiem wiernym i nie zawodzi, *
On sprawiedliwy i prawy.
Przestali być Jego dziećmi, †
bo grzech popełnili, *
pokolenie przewrotne i zakłamane.
Więc tak chcesz odpłacić Panu, *
ludu głupi i bezrozumny?
Czyż nie On jest twoim Ojcem i Stwórcą, *
który cię uczynił i dał ci życie?
Wspomnij na dni, które przeminęły, *
rozważ lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj swego ojca, by cię pouczył, *
i twoich starców, niech ci opowiedzą,
Jak to Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody *
i rozdzielał synów człowieczych.
Wtedy wytyczył granice dla ludów *
według liczby synów Boga sprawiedliwego,
Bo Jego lud jest własnością Pana, *
Jakub Jego wyłącznym dziedzictwem.
Znalazł go na ziemi pustynnej, *
na odludziu, gdzie brzmiały tylko dzikie głosy.
Opiekował się nim i pouczał, *
strzegł jak źrenicy oka.
Jak orzeł, który krąży nad gniazdem, *
by z niego wywabić swe pisklęta,
I bierze je na skrzydła rozpostarte, *
niosąc je na samym sobie,
Tak Pan go prowadził, *
a nie było z nim obcego boga.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Pwt 32, 1-12
Tytuł: Dobrodziejstwa Boże dla narodu wybranego
Incipit: Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 752
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 753
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1021
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 781
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 737
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 793
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 938

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum