Internetowa Liturgia Godzin


Pieśń (Wj 15, 1b-6. 17-18)
Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego
Ci, którzy zwyciężyli Bestię, śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego (por. Ap 15, 2-3)

Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, *
gdy konia i jeźdźca pogrążył w morskiej toni.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, *
On Bogiem mego ojca, będę Go wywyższać.
Pan, wojownik potężny, *
«Ten, który jest», brzmi Jego imię.
Rzucił w morze rydwany faraona i wojsko jego, *
wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym.
Ogarnęły ich przepaści, *
jak głaz runęli w głębinę.
Okazała się wtedy potęga Twej prawicy, Panie, *
prawica Twoja, Panie, zmiażdżyła nieprzyjaciół.
Wprowadziłeś ich i osadziłeś *
na górze Twojego dziedzictwa,
W miejscu, któreś uczynił swoim mieszkaniem, *
w świątyni zbudowanej Twoimi rękami.
Pan jest Królem *
na zawsze i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Wj 15, 1b-6. 17-18
Tytuł: Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego
Incipit: Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą
Strony: LG tom II (Pallottinum 1984), s. 404

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum