Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 142
Bóg ucieczką w cierpieniu
Wszystko to dokonało się w Panu podczas Jego Męki (św. Hilary)

Głośno wołam do Pana, *
głośno Pana błagam.
Żal mój przed Nim wylewam, *
wyjawiam przed Nim swą udrękę.
Gdy duch mój we mnie omdlewa, *
Ty znasz moją drogę.
Na ścieżce, po której kroczę, *
ukryli na mnie sidło.
Oglądam się w prawo i patrzę, *
lecz nikt się nie troszczy o mnie.
Nie ma dla mnie ucieczki, *
nie ma nikogo, kto by dbał o me życie.
Do Ciebie wołam, Panie, †
mówię: "Tyś moją ucieczką, *
działem moim w krainie żyjących.
Usłysz moje wołanie, *
bo jestem bardzo słaby.
Wybaw mnie od prześladowców, *
gdyż są ode mnie mocniejsi.
Wyprowadź mnie z więzienia, *
bym dziękował Twojemu imieniu.
Otoczą mnie sprawiedliwi, *
gdy dobroć mi okażesz".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 142
Tytuł: Bóg ucieczką w cierpieniu
Incipit: Głośno wołam do Pana
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 590
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 590
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 841
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 561
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 517
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 573
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 719

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum