Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 140, 2-9. 13-14
Przeciw podstępnym wrogom
Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników (Mt 26, 45)

Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka, *
strzeż mnie od gwałtownika,
Od tych, którzy w sercu knują złe zamiary, *
każdego dnia wzniecają spory.
Jak węże ostrzą swe języki, *
jad żmijowy mają pod wargami.
Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie, †
zachowaj mnie od gwałtownika, *
od tych, którzy z nóg chcą mnie zwalić.
Pyszni na mnie sidło zastawiają w ukryciu, †
złoczyńcy rozciągają powrozy, *
ustawiają na mojej drodze pułapki.
Mówię do Pana: "Jesteś moim Bogiem, *
usłysz, Panie, mój głos błagalny!"
Panie, mój Panie, potężna moja pomocy, *
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
Nie spełniaj, Panie, pragnień niegodziwca, *
nie sprzyjaj jego zamiarom.
Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, *
a biednemu słuszność przyznaje.
Tylko sprawiedliwi będą sławić Twe imię, *
prawi będą mieszkać przed Twoim obliczem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 140, 2-9. 13-14
Tytuł: Przeciw podstępnym wrogom
Incipit: Wybaw mnie, Panie, od złego człowieka
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 910
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 916
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1190
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 996
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 952
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 1008
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1145

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum