Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 138
Dziękczynienie
Wniosą królowie ziemi swój przepych do Miasta Świętego (por. Ap 21, 24)

Będę Cię sławił z całego serca, Panie, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię †
za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: *
"Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!"
Zaprawdę, Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, †
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, *
wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona: †
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 138
Tytuł: Dziękczynienie
Incipit: Będę Cię sławił z całego serca, Panie
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 878
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 882
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1156
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 952
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 908, 1223
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 964, 1415
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1100, 1487

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum