Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 135, 1-12
Chwała Boga, który czyni cuda
Ludu na własność Boga przeznaczony... głoście dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła (por. 1 P 2, 9)

Chwalcie imię Pana, *
chwalcie, Pańscy słudzy,
Którzy stoicie w domu Pana, *
na dziedzińcach domu Boga naszego.
Chwalcie Pana, bo Pan jest dobry, *
śpiewajcie Jego imieniu, bo jest łaskawy.
Pan bowiem wybrał sobie Jakuba, *
na własność wyłączną wybrał Izraela.
Wiem, że Pan jest wielki, *
że nasz Pan jest nad wszystkimi bogami.
Cokolwiek spodoba się Panu, †
uczyni na niebie i na ziemi, *
na morzu i na wszystkich głębinach.
Z krańców ziemi sprowadza chmury, †
wywołuje deszcz błyskawicami *
i dobywa wiatr ze swoich komór.
Poraził pierworodnych w Egipcie, *
wśród ludzi i wśród zwierząt.
W tobie, kraju egipski, zdziałał znaki i cuda *
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
Poraził wiele narodów *
i zgładził potężnych królów:
Amoryckiego króla Sichona i Oga, króla Baszanu, *
i wszystkich królów kananejskich,
A ziemię ich dał w posiadanie, *
w posiadanie Izraela, swego narodu.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 135, 1-12
Tytuł: Chwała Boga, który czyni cuda
Incipit: Chwalcie imię Pana
Strony: LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 865
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1138
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 928
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 884
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 940
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1078

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum