Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 131
Dziecięca ufność w Bogu
Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem (Mt 11, 29)

Panie, moje serce się nie pyszni *
i nie patrzą wyniośle moje oczy.
Nie dbam o rzeczy wielkie *
ani o to, co przerasta me siły.
Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę; †
jak dziecko na łonie swej matki, *
jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza.
Izraelu, złóż nadzieję w Panu, *
teraz i na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 131
Tytuł: Dziecięca ufność w Bogu
Incipit: Panie, moje serce się nie pyszni
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 793
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 795
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1066
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 662, 837
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 618, 793
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 674, 849
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 817, 991

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum