Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 87
Syjon matką narodów
Górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką (Ga 4, 26)

Gród Jego wznosi się na świętych górach, †
umiłował Pan bramy Syjonu *
bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie, *
miasto Boże.
"Wymienię Egipt i Babilon *
wśród tych, którzy mnie znają.
Oto Filistea, Tyr i Etiopia, *
nawet taki kraj tam się narodził".
O Syjonie powiedzą: †
"Każdy człowiek urodził się na nim, *
a Najwyższy sam go umacnia".
Pan zapisuje w księdze ludów: *
"Oni się tam narodzili".
I tańcząc śpiewać będą: *
"Wszystkie moje źródła są w tobie".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 87
Tytuł: Syjon matką narodów
Incipit: Gród Jego wznosi się na świętych górach
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 425, 810, 1042, 1070
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 813, 1054, 1081
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1084, 1508, 1536
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 860, 1386, 1414
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 816, 1398, 1424
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 872, 1428, 1454
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1014, 1607

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum