Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 85
Bliskie jest nasze zbawienie
Kiedy nasz Zbawiciel przyszedł na świat, pobłogosławił Bóg swojej ziemi (Orygenes)

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi, *
odmieniłeś los Jakuba.
Odpuściłeś winę swojemu ludowi *
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje, *
powstrzymałeś swoją zapalczywość w gniewie.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, *
Twego oburzenia na nas poniechaj.
Czyż będziesz się gniewał na wieki, *
czy gniew swój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie, *
a Twój lud w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją *
i daj nam swoje zbawienie.
Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: †
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, *
którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaska i wierność spotkają się ze sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu,
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 85
Tytuł: Bliskie jest nasze zbawienie
Incipit: Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 401, 786, 1301
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 405, 788, 1302
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1059, 1776
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 828, 1646
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 784, 1658
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 840, 1688
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 983, 1758

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum