Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 82
Los niegodziwych sędziów
Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan (1 Kor 4, 5)

Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu, *
sprawuje swój sąd wśród istot niebieskich:
"Jak długo będziecie sądzić niegodziwie *
i trzymać stronę występnych?
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, *
oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, *
wyrwijcie go z rąk występnych".
Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, †
błąkają się w ciemnościach; *
cała ziemia w posadach się chwieje.
Rzekłem: "Jesteście bogami, *
jesteście wszyscy synami Najwyższego".
Lecz wy pomrzecie jak ludzie, *
poupadacie wszyscy jak książęta.
Powstań, Boże, i dokonaj sądu nad ziemią, *
bo wszystkie narody są Twoją własnością.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 82
Tytuł: Los niegodziwych sędziów
Incipit: Bóg powstaje w bożym zgromadzeniu
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 864
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 867
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 1140
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 931
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 943
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 1081

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum