Internetowa Liturgia Godzin


Psalm 67
Niech wszystkie narody wysławiają Boga
Wiedzcie, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan (Dz 28, 28)

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, *
niech nam ukaże pogodne oblicze,
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, *
niech wszystkie narody oddają Ci chwałę.
Ziemia wydała swój owoc, *
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.


Tekst: Ps 67
Tytuł: Niech wszystkie narody wysławiają Boga
Incipit: Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi
Strony: LG tom I, wydanie I (Pallottinum 1982), s. 570, 721, 789
LG tom I, wydanie II (Pallottinum 2006), s. 571, 722, 791
LG tom II (Pallottinum 1984), s. 820, 988, 1061
LG tom III (Pallottinum 1987), s. 533, 740, 830
LG tom IV (Pallottinum 1988), s. 489, 696, 786
LG tom dodatkowy (tzw. wakacyjny; Pallottinum 2002), s. 545, 752, 842
LG, wydanie skrócone (Pallottinum 1991), s. 695, 894, 985

© Copyright by Konferencja Episkopatu Polski i Wydawnictwo Pallottinum